Hotline: 011-32363754

Tarikh : 1 April 2017

Masa : 9am hingga 5pm

Lokasi : MBH Sungai Petani, Bandar Amanjaya