Hotline: 011-32363754
Terima kasih kerana menghubungi MBH Medispa untuk memberikan maklum balas anda. Setiap aduan anda adalah penting untuk kami meningkatkan mutu dan kualiti perkhidmatan kami.